Develi - Zile Beldesi

ZİLE TARİHİ

Köyümüz Zile; Kayseri'ye bağlı Develi İlçesine 10 km uzaklıkta olup, Kuruluşu milat öncesine dayanır. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile kavrulmuş tipik Anadolu köyüdür. 1957 yılında "belediye" olmuştur. 2014 yılında tekrar mahalleye dönüştürülmüştür.

Sümerler devrinde bölgenin adı Batı Şamiya olarak geçmiş, ilerleyen yıllarda Kral Yolu ve İpek Yolu bu bölge için kullanılmıştır. Ticaret yollarının kesin noktasında kurulmuş bir yerleşim yeridir.

Coğafi yerleşim olarak iki dağın arasında yüzü kuzeyde Sultan Sazlığı'na bakan bir yerleşke gösterir. Karayolu olarak, Develi ile Yahyalı'nın arasında bulunmaktadır.

Bölgede Roma ve önceki uygarlıklara ait birçok arkeolojik mağara ve kalıntı gözlemlenmiştir. Osmanlı öncesi Rum yerleşiminde; kilisesi, manastırı olan bir yerleşim yeridir. Selçuklu fetih dönemlerinde Türkler ve Rumlar birlikte bu bölgede yaşamışlar, nüfus mübadelesinde Rumlar bölgeyi terk etmişlerdir. Muhacırların yaşadığı güzide köyümüzdür. Mübadele de Selanik'den göç almıştır.

Bölgede çıkan şifalı su (
ACISU) Sağlık Bakanlığından onaylı bir kaynaktır. İç hastalıklar ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

Halkı Çiftçilikle uğraşsa da 1970-1980 arası genç nüfus büyük şehirlere göç etmiştir. Ekilebilir arazide çoğunlukla buğday, arpa, yonca, mısır, çekirdek kabağı yetiştirip, satmaktadırlar. Aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşır. Kasabamızda ulaşım belediye otobüsü ile yapılmaktadır. Öğrenciler ve köy halkı hafta içi her gün Develi'ye okumaya ve günlük alışverişine gitmektedir.

Köyümüzde çağdaş eğitim 1923 yılında başlamıştır. İlköğretim 5 sınıflık okulumuzda devam etmektedir.

İKLİM

Beldede karasal iklim hüküm sürer. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağışlar daha çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülür. İlkbahar ve Sonbahar mevsimlerinin sakin ve açık günlerinde kırağı ve don olayı müşahade edilir. Bu olaylar tarımı olumsuz etkiler. Ortalama yağış miktarı 366,6 mm’dir.

Kasaba topraklarında genellikle bozkır bitki örtüsü hakimdir. Yüksek kesimlerde yer yer orman alanlarına rastlanılsa da bozkır ve çalılıktır. Kasabada meyveciliğe yönelik meyve bahçeleri gelişmiş durumdadır.

NÜFUS

Beldede 2000 yılının resmi nüfus sayım verilerine göre 1.494 kişi yaşamaktadır.Göç vermesi nedeniyle nüfus, son yıllarda çok fazla düşmüştür.

2014 yılında da Develi'ye "Zile mahallesi" olarak bağlanıp, belediye düşürülmüştür.

TUİK verileri, 2018 sayımına göre nüfus 496; 2021 yılı sonu itibarıyla ise 398'dir.

 
Yıllara göre nüfus verileri
1960 999
1965 1.399
1970 1.319
1975 1.223
1980 758
1985 831
1990 1.053
1997 767
2000 1.494
2007 475
2008 446
2009 426
2010 453
2011 449
2021 398

 

Sitemizde yer alan bilgiler, anlatılan olaylar, yayınlanan resimler; herhangi bir aileyi, bir zümreyi ya da bir şahsı rencide etmek amacıyla yayınlanmamıştır. Bunlar sadece tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere az da olsa tanıtmak amacındadır. Detaylı açıklamayı Site Hakkında sayfasında bulabilirsiniz.

 


 

 

 

 

2022